10 tips til et godt møde

Din guide til et godt møde.

 

 

  • Tænk over, om et godt møde overhovedet er det rette forum? Kunne det, der skal formidles eller diskuteres, ordnes på en anden måde? Spørg fx dig selv, om du ville rejse 400 kilometer for at deltage i mødet.

 

  • Gør det klart, hvad mødes skal bruges til. Er det et udviklingsmøde eller et driftsmøde? Skal der genereres ideer? Skal der orienteres?

 

  • Hvad skal mødet munde ud i? Skal der nedsættes en styregruppe? Skal der deles informationer? Eller skal der træffes en beslutning? Inden mødet slutter, skal konklusionerne i talesættes: Hvad er I blevet enige om? Hvad skal der gøres? Hvem skal gøre det og hvornår?

 

  • Sæt tid af til de enkle ting, der skal diskuteres. Det signalerer, hvor vigtige de er, og du får samtidig en idé om, hvilke punkter, det er realistiske at nå.

 

  • Mange holder møder på samme tidspunkt af ren vane, men overvej om det er det mest hensigtsmæssige

 

  • Tænk over deltagernes roller, og hvordan de skal forberedes. Inviter kun folk med til det, der er relevant for dem. Der er ingen grund til, at folk bliver til mødet, hvis det der bliver diskuteret, ikke involverer dem. Sørg også for, at folk har de informationer til rådighed, de skal bruge, så de kan forberede sig.

 

  • Skriv ned og send ud: Hvilke ting skal diskuteres, og hvor længe skal de diskuteres? Skriv tidsangivelse på mødeindkaldelsen. Gør det også klart, hvilke delmål der er, og hvilke beslutninger I skal nå frem til.

 

  • Overvej, hvordan I skal mødes. Måske kan I nøjes med det helt korte møde, hvor I står op i et kvarter og får talt om det, I skal tale om. På den måde bruger I ikke tid på »lige« at sætte jer og »lige« hente en kop kaffe.

 

  • Der er mange måder at holde effektive møder på. Sørg for at få noget energi ind i dem og tænk kreativt. Overvej om det fx kan være en idé at få folk op af stolene og skrive på en flipover.

 

  • Tænk over de fysiske rammer. Bare det at folk skal sidde lidt anderledes, end de plejer, kan være med til at overraske og tilføre energi

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/typeddk/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 492